Zasady rezerwacji urodzin

• Czas trwania urodzin, a zarazem czas rezerwacji Sali/Boxu to 2,5 godziny;

czas startuje w momencie rozpoczęcia urodzin; 

Organizator urodzin ma dodatkowe 10 minut na zwolnienie boxów/salki oraz opuszczenie Sali Zabaw Coolki;

• Obsługa Sali ma prawo posprzątać miejsce odbywania urodzin i przygotować salkę/box na kolejne urodziny od razu po zakończeniu urodzin;• Po upływie wyznaczonego czasu naliczana jest opłata w wysokości 5zł za każdą rozpoczętą minutę do momentu opuszczenia Sali przez wszystkich uczestników urodzin;

• Godziny rozpoczęcia przyjęć urodzinowych: 

o Od poniedziałku do piątku: 14:00 lub 14:30 i 17:00 lub 17:30 

o W soboty i niedziele: 10:30, 13:30; 16:30.

• Minimalna wartość opłaty za bilety w Boxie urodzinowym to równowartość 10 biletów urodzinowych z wybranego pakietu lub 15 biletów urodzinowych w przypadku Salki urodzinowej (pomimo mniejszej ilości dzieci na urodzinach);

• Dzieci noszone na rękach lub wożone w wózku korzystają z Sali bezpłatnie;

• Bilet dla dzieci do 1 roku życia jest w cenie 50% ceny wyjściowej;

• Gości urodzinowych zapraszamy na salę maksymalnie 10 minut przed rozpoczęciem urodzin;

• W przypadku rezerwacji salki urodzinowej na wyłączność prosimy niezajmowanie stolików przez rodziców gości na Sali głównej;

• W przypadku zastawy z bohaterem prosimy o informacje o wybranym bohaterze minimum 5 dni roboczych przed terminem urodzin. Obsługa Sali ma ostateczne prawo do zaakceptowania wybranej zastawy i innych elementów urodzin;

• Rodzic/Opiekun rezerwuje termin poprzez wpłatę zadatku w postaci opłaty za Box lub Salkę urodzinową;

• Rodzic/Opiekun ma prawo do odwołania rezerwacji urodzin ze zwrotem wpłaconej kwoty, najpóźniej tydzień (7dni) przed planowanymi urodzinami;

• Rodzic/Opiekun ma prawo do jednorazowego przełożenia terminu urodzin na wybrany przez niego wolny termin w grafiku, najpóźniej 3 dni przed pierwotnym terminem urodzin;

• Jeśli mają Państwo życzenie zabrać jedzenie, które zostanie po przyjęciu, proszę o przygotowanie swoich pojemników.

• Rodzice/Opiekunowie oraz dzieci zobowiązują się do przestrzegania regulaminów Sali Zabaw Coolki.

Rodzic/Opiekun solenizanta jest zobowiązany o tym fakcie poinformować gości;

Rodzic/opiekun zapewnia zastawę dla poczęstunku, który nie został przygotowany przez Salę Zabaw;

• W przypadku braku Pakietu Rodzic nie zapewniamy zastawy dla rodziców (możliwość dokupienia);

• Wszystkie produkty spożywcze wnoszone na salę spoza naszego menu muszą posiadać paragon potwierdzający zakup (zwłaszcza produkty cukiernicze) lub być fabrycznie zapakowane (chipsy, krakersy itp.).Nie akceptujemy wyrobów domowych. Właściciel Sali musi wyrazić zgodę na wniesienie produktów spożywczych na Salę Zabaw;

• Rodzice Solenizanta w przypadku zamówienia realizacji urodzin w Sali zabaw Coolki zobowiązani są do poinformowania w treści zamówienia mailowego o wszystkich alergiach i/lub nietolerancjach pokarmowych u uczestników urodzin.

• Na Sali Zabaw Coolki obowiązuje całkowity zakaz używania konfetti, rac oraz innych tego typu akcesoriów. Każdorazowe użycie konfetti lub rac będzie wiązać się z opłatą 100,00 zł.

• Z uwagi na możliwość rezerwacji na wyłączność salki urodzinowej, uczestnicy urodzin odbywających się w tym samym czasie w boxach mogę nie mieć dostępu do atrakcji salki multimedialnej.Rezerwacji dokonujemy w następujący sposób:1. Rodzic/Opiekun otrzymuje mailowo aktualną ofertę urodzinową;2. Po zapoznaniu się z ofertą Rodzic/Opiekun odsyła maila z:

  • Preferowanym terminem;
  • Wybranym miejscem urodzin – Salka/Box urodzinowy;
  • Wybranym pakietem urodzin;
  • Wybranymi elementami pakietu;
  • Wstępna liczbą dzieci;

3. Pracownik Sali zabaw zweryfikuje możliwe terminy i odeśle potwierdzenie wstępnej rezerwacji z danymi do przelewu. Na wpłatę czekamy dwa dni robocze;4. Po wpłacie potwierdzamy rezerwację urodzin;5. Cztery dni przed terminem urodzin prosimy o potwierdzenie liczby dzieci, które będą uczestniczyć w uroczystości.

All rights reserved © COOLKI 2022